Parotěsná folie AL

Číslo produktu:
32000109
Váha:
výška:
150cm
Dostupnost:
Skladem

PAROTĚSNÁ A VZDUCHOTĚSNÁ MEMBRÁNA S ODRAZEM TEPLA DO INTERIÉRU.
Parotěsné fólie
, jsou velmi důležitou, neodmyslitelnou součástí například sádrokartonového systému při zateplení, tedy pokud má být zateplení funkční.
Parotěsné fólie chrání tepelnou izolaci před vniknutím vlhkostí a par zevnitř objektu. 
Význam:
parotěsné fólie musí být vkládány těsně před záklopem desek sádrokartonu, tím je oddělena tepelná izolace vlhkostí a od vlivu vnitřního prostředí objektu.
Parotešná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou, uložená mezi vysoce transparentní polyesterovou fólií a polyetylénovou fólií s výztužnou mřížkou.
Používáme jako parotěsnou a vzduchotěsnou membránu s odrazem tepelného záření do interiéru. 
Umisťujeme ji na vnitřní (teplé) straně tepelné izolace. K sádrokartonové podkonstrukci ji přilepíme oboustrannou lepící páskou s přesahem cca 10cm, při instalaci přímo na krokve ji připevníme sponkovačkou. 
V obou případech musí být všechny spoje přelepeny ALU páskou.

6/2/2013
^